مخاطب محترم فرم ذیل جهت راهنمایی شما در انتخاب رشته ورزشی و فعالیت های بدنی مجاز و مفید با توجه به وضعیت فردی شما طراحی گردیده است

نکته: با توجه به اینکه تمامی راهنمایی ها توسط اساتید دانشگاه و متخصصین صورت خواهد گرفت لذا پیشنهاد می گردد اطلاعات خود را بصورت صحیح وارد نموده تا بتوانید راهنمایی مفیدتری را دریافت نمایید.

1
جنسیت:
نام و نام خانوادگی:
سن:
شغل:
2
قد: (سانتی متر)
وزن: (کیلوگرم)
اندازه دور کمر:(سانتی متر)
3
رشته ورزشی سابق:
رشته ورزشی مورد علاقه:
مقدار ساعت نشستن:(از 24 ساعت)
سابقه بیماری: