نام و نام خانوادگی: منیره ذوالفقاری

تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر

تخصص: کامپیوتر

تحصیلات :کارشناسی کامپیوتر از دانشگاه بجنورد و کاردانی صنایع غذایی از دانشگاه رامسر

صادره از :بجنورد

سوابق کاری:

1- مهندس ناظر کارگاه قارچ( از سال 88 تا 92)

2- دوسال کار در سازمان حج و زیارت شهرستان بجنورد(در زمان دانشجویی – و به دلیل قبولی در مقطع کارشناسی انصراف)(از سال 88تا 90)

3- دوسال کار در اداره مخابرات شهرستان بجنورد(بخش اداری تلفن های همگانی )(از سال 90 تا 92)

4- کارمند تامین اجتماعی (از سال 94 تا کنون)

5- همکاری با موسسه فردای بهتر در بخش آموزشی و برگزاری جشنواره ها(از سال 92 تا کنون)