نام و نام خانوادگی: قاسم یزدانی

تخصص: کارگردان، نویسنده و بازیگر تئاتر و فیلم