صادق بیرجندی

دکترای تربیت بدنی (فیزیولوژی)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

سوابق تحصیلی

پایان نامه

طرح تحقیقاتی

ارائه مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی

سوابق آموزشی

زمینه های مورد علاقه

توانمندي ها ومهارت ها

سوابق اجرایی

عناوين وافتخارات