نام و نام خانوادگی: زهره خوراشاهی

تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری

تخصص: حسابداری

سوابق تحصيلي :
معدل

 

 

 

کشور/ شهر محل تحصیلنام واحد آموزشیمدت تحصیلگرایشرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
تااز
17.64ایران – تبریزآموزشکده فنی الزهرا تبریز13811379حسابداریحسابداریفوق دیپلم
16ایران – شیروانپیام نور شیروان13871385حسابداریحسابداریلیسانس
17ایران – شاهرودآزاد شاهرود13961393حسابداریحسابداریفوق لیسانس
دکترا
 سوابق حرفه ای :

لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در انتهای رزومه مرقوم فرمایید.

نام سازمان / شرکتمدت همکاريسمتنوع فعالیت (قراردادی، پیمانی، رسمی و …)پاره وقت/ تمام وقت/ مشاوره
تاازمجموع به ماه
سالماهسالماه
شرکت چی توز13810313821020کارشناس مالیقراردادیتمام وقت
موسسه آموزش عالی اشراق138507تاکنون134کارشناس مسئول امور مالیقراردادیتمام وقت
موسسه فردای بهتر139501تاکنونحسابدارقراردادیپاره وقت
 دوره هاي آموزش زبان خارجي وکامپيوتر:
نام دورهسطحمحل آموزشسالمیزان ساعات دوره
Icdl1 , 2فنی و حرفه ای120
ماشین نویسیبالافنی و حرفه ای120