نام و نام خانوادگی: آیدا بدیعی

تخصص: طراح و گرافیست